Učenici Internacionalne francuske škole u Zagrebu organizirali sajam i podržali CRVENE NOSOVE