Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, PRO Mala Gorica
23.02.2021.