Prvi rođendan crvenonosnog doma – kuće udruga Spajalica
21.06.2018.