Optimizam i nada u dva različita kraja, otoku Krku i Popovači
26.01.2021.