Na Međunarodnoj putujućoj školi humora učili smo o klaunovskom izričaju u radu sa starijim i nemoćnim osobama
26.06.2018.