Maestro Frak: “Osjećam da sam dio bolničkog osoblja i da živim na odjelu”