“Korisnicima domova za starije sada smo potrebniji više nego ikad!”
02.07.2020.