„Kad su klaunovi stigli u bolničku sobu, moja se djevojčica nakon deset dana ponovno smijala“
29.03.2024.