Smijeh uživo, Centar za pružanje usluga Klasje u Osijeku
31.12.2020.